ELF - Efektivní laskavý facilitátor

určeno pro učitele a třídu žáků 1. a 2. stupně ZŠ

akreditace v DVPP MŠMT

 

Obsah:

 

  • Efektivní komunikace mezi žáky a učitelem – Možnosti jak společně mohou komunikovat žák 3.tisíciletí a učitel 2.tisíciletí.

  • Mezipředmětové propojení ve výuce – nacházení jednoduchých principů k propojení

  • Využití prvků zážitkové pedagogiky ve výuce – praktická ukázka

 

Forma:

2 vyučovací hodiny, 90 minut

 

Vzdělávací cíl:

Praktická pomoc učiteli v reálném prostředí jeho třídy.

Seznámit učitele s možnostmi efektivní komunikace ve výuce.

Seznámit učitele s jednoduchými principy propojování předmětů ve výuce.

Seznámit učitele s prvky aktivního učení.

 

Hodinová dotace :

45minut ukázková vyučovací hodina s náslechem učitele

45minut řízená beseda žáků s učitelem, analýza ukázkové hodiny

 

Cena:

2.650,- Kč + reálné cestovné