Vzdělávací programy

Smyslem našich vzdělávacích programů je prezentovat některé postupy jak vést děti, žáky k vzájemnému porozumění a respektování sebe i druhých.

Všechny nabízené programy vycházejí z potřeb praxe, snažíme se všechny programy realizovat maximálně prožitkově.