Náš tým

Zakladatelka a předsedkyně

lektorka

Email: juraskova@sutros.cz

tel. 776 777 951

Curriculum vitae.pdf (67,4 kB)

Fotografie, propagace, webdesigne, managing

šachová trenérka IV.třídy

Mobil : 608 300 849

Email : budikova@sutros.cz

lektor

zástupce ředitele školy

fotografie, propagace, IT expert

Mobil : 608 419 657

Email : jurasek@sutros.cz

externí lektor

Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost na 1.LF UK

lékař chirurgické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze

externí lektor

ředitel ZŠ a MŠ

členka

ředitelka MŠ

externí lektorka

metodička, faciltátorka, konzultantka

externí lektorka

externí lektorka

auditorka

externí lektor

teambuilding

autorizovaná osoba BOZP a PO

IT technik, programování, webdesigner

 Čestný člen, propagace